Overlijden melden

Een overlijden kunt u dag en nacht, ook in het weekeinde
melden bij STEEHOUWER® Uitvaart

  • Telefoon 010-4123755

Als u een overlijden bij ons meldt, dan:

  • Bieden wij u directe hulp
  • Adviseren wij u over de gang van zaken
  • Dragen we zorg voor spoedeisende zorg
  • Maken we een afspraak voor de uitvaartbespreking

Belangrijk

Belangrijk om te weten is dat een overleden lichaam pas mag worden verzorgd,
worden gekoeld of worden vervoerd als het lichaam is geschouwd door een arts.